หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2563
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563...

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม...

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง)...

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง)

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง) ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 8 กรกฏาคม 2563)...

แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา...

แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ลิ้งแบบประเมิน https://forms.gle/KPKFZXdFFvyKBbs87 (https://forms.gle/KPKFZX...

กลุ่ม line เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่...

กลุ่ม line เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

กลุ่ม line เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ...

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เข้ารับก...

แนวปฏิบัติ KM ปีงบประมาณ 2563

แนวปฏิบัติ KM ปีงบประมาณ 2563

แนวปฏิบัติ KM ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด รายการเอกสารทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ 1 แนวปฏิบัติการพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยการสะท้อ...

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรว...

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด เอกสารปร...

«
»

ข่าว กิจกรรม

ตู้ปันอิ่ม ตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปันน้ำใจ ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้จัดไว้ในที่หน้าวิทยาลัยพย...

ตู้ปันอิ่ม ตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปันน้ำใจ ให้กับพี่น้องประชาชน  ซึ่งได้จัดไว้ในที่หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิท...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 63 เวลา 14.00 – 16.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย...

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 63...

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 63

วันที่ 13 พฤษภาคม 63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564 ...

ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563...

ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กรกฤช  ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อ.พร บุญมี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม...

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา วันที่ 7 พฤษภาคม 2563...

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 63 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อ.สมัยพร อาขาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณจันทรา จันทร์ส...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

«
»

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม    
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-tanee
contact1
logout

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
regis2563
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4295905
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
339
972
3516
4286372
7631
25873
4295905

Your IP: 192.168.1.1
Server Time: 2020-07-09 05:40:15