หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563...

แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด เอกสาร * สอบถามการเงิน 054-431779 ต่อ 138...

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบะติการ/ชำนาญการ ดาวน์โหลด...

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เอกสารการจัดการเรียนการปีการศึกษา 25631.ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจำปี...

รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16...

รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ดาวโหลด เอกสาร...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ...

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563...

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม...

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง)...

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง)

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง) ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 8 กรกฏาคม 2563)...

«
»

ข่าว กิจกรรม

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ...

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 63 เวลสา 09.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดพิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลั...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 งานวิทยาลัยคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา...

ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563...

ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563

วันที่ 26 มิ.ย 63 เวลา 13.00 น.โดยประมาณ ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อ.สมัยพร อาขาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช...

ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย ถนนสะอาด น่ามอง วันที่ 26 มิถุนายน 2563...

ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย  "ถนนสะอาด น่ามอง" วันที่ 26 มิถุนายน 2563

วันที่ 26 มิ.ย 63 เวลา 09.00 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา นำทีมอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทำความสะอาดบริเวณหน...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

«
»

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม    
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-tanee
contact1
logout

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

PA-banner-63-2
bcnpy online-teaching-covid-19-banner
regis2563
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4445980
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
1309
2286
4435287
31351
68534
4445980

Your IP: 192.168.1.1
Server Time: 2020-09-22 02:17:07