หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวช วันที่ 15-19 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2564
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อรับตรงพื้นที่ 9 กพ 2564

ประกาศรายชื่อรับตรงพื้นที่ 9 กพ 2564

ประกาศรายชื่อรับตรงพื้นที่ 9 กพ 2564 ดาวน์โหลด (images/2564/regis/bcnpy-92-64-1.pdf) เอกสารที่ 1ดาวน์โหลด (images/2564/regis/bcnpy-92-64-2.pdf) เอก...

ประกาศ แนวปฏิบัติของนักศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019...

ประกาศ แนวปฏิบัติของนักศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ แนวปฏิบัติของนักศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด เอกสาร...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2564...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2564

#### ข้อมูลเพิ่มเติมและเว็บไซต์รับสมัคร เปิดดูได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (images/2564/regis/calenda-2564.pdf)] ปฎิทินAdmission ปี...

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประปีการศึกษา 2564 (รอบการรับตรงจากพื้นที่) ระ...

ประชาสัมพันธ์แหล่งงานภายนอกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน เพื่อหารายได้และประสบการณ์นอกเวลาเรียน ประกา...

ประชาสัมพันธ์แหล่งงานภายนอกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน  เพื่อหารายได้และประสบการณ์นอกเวลาเรียน  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์แหล่งงานภายนอกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน เพื่อหารายได้และประสบการณ์นอกเวลาเรียน ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 นักศึกษาที่มีความสนใจ...

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบ...

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564   จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย วันที่ 5 มกราคม 2564

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ให้ติดตามข่าวสารการ...

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการทำความสะอาด...

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดาวน์โหลด ...

«
»

ข่าว กิจกรรม

การนำเสนอผลงานนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึก...

การนำเสนอผลงานนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564...

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...

ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564...

ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ริมกว๊านพะเยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ริมกว๊านพะเยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพร...

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564...

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

bcnpy-regis1

bcnpy-regis2

bcnpy-regis01

bcnpy-regis3
bcnpy-regis1  

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม    
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ban-plan
reg64
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4629702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
200
800
4389
4616766
38332
38140
4629702

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2021-02-26 08:35:51