หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ทรงพระเจริญ 3มิย64
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้จากการอบรมวิชาการสมาคมเวชบําบัดวิกฤต ประจําปี2563 ICU Nutrition: How to start...

สรุปความรู้จากการอบรมวิชาการสมาคมเวชบําบัดวิกฤต ประจําปี2563  ICU Nutrition: How to start

สรุปความรู้จากการอบรมวิชาการสมาคมเวชบําบัดวิกฤต ประจําปี2563 ICU Nutrition: How to start ดาวโหลด เอกสาร...

สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2563 ระยะสั้น เรื่อง Covid and Crisis in critical care ไ...

สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2563  ระยะสั้น เรื่อง Covid and Crisis in critical care ไทย

สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2563 ระยะสั้น เรื่อง Covid and Crisis in critical care ไทย ดาวโหลด เอกสาร...

สรุปความรู้จากการพัฒนาตนเองonlineในวันที่ 16, 18, 19 มีนาคม 2564 หัวข้อเรื่อง เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ...

สรุปความรู้จากการพัฒนาตนเองonlineในวันที่ 16, 18, 19 มีนาคม 2564 หัวข้อเรื่อง เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ

สรุปความรู้จากการพัฒนาตนเองonlineในวันที่ 16, 18, 19 มีนาคม 2564 หัวข้อเรื่อง เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ ณ สถาบันชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาล...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด ...

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ รอบการรับ Admissions ปีการศึกษา 2564...

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ รอบการรับ Admissions ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ รอบการรับ Admissions ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด ...

«
»

ข่าว กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบัน...

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 2 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง อ...

การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564...

การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุ...

เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแ...

เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์พ...

แสดงความยินดีกับ นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาและนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้...

แสดงความยินดีกับ นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาและนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถานบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ภูโสภา วันที่ 28 พฤษภาคม 2564...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ภูโสภา วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ภูโสภา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

11-5-2564 10-11-42

banner ผบต30กลม2

bcnpy-regis01-close

bcnpy-regis2

bcnpy-regis1

bcnpy-regis3
   

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม    
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ban-plan
reg64
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4758255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
552
836
552
4750856
14792
33579
4758255

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2021-06-13 09:33:35