หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

8มกราคา2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565 1.ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินการคัดเลือก 2.ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการและพื้นที่สัมภ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่น...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1 ...

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา...

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบ...

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565

## facebook วิทยาลัย มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ https://www.facebook.com/BCNPY ## ข้อมูลประกาศ!!! ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการ ตำแหน...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2  รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 คล...

«
»

ข่าว กิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 มก...

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 มกราคม 2565

วันที่ 23 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมกา...

การสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมร...

การสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 มกราคม 2565

วันที่ 22-23 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ อาจาร...

การประชุมวิชาการ Virtual Studium Generale on Cross Cultural Understanding: Engaging Intercultural C...

การประชุมวิชาการ Virtual Studium Generale on Cross Cultural Understanding: "Engaging Intercultural Communication in the Digital Era" Indonesia ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM และ youtube วันที่ 20 มกราคม 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ดลนภา ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์พยาบาล จำนวน 20 ท่าน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ณ ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์พยาบาล จำนวน 20 ท่าน  ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  วันที่ 17 มกราคม 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันรพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์พ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมขอพรปีใหม่จาก พันตำรวจเอกบวร ไชยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมขอพรปีใหม่จาก พันตำรวจเอกบวร ไชยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา วันที่ 14 มกราคม 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณจันทร...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

bcnpy-22-11-64-1 nein
bcnpy-regis3

bcnpy-regis2

 

 

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout
bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
รับสมัคร2565
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

5024017
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
1593
3344
5011398
33906
38943
5024017

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2022-01-25 06:03:46