หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562  การรับตรงอิสระ
พัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562
king10
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ รอบที่1...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ รอบที่1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม ...

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562...

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด (images/files/MC/Teller_Payment.doc) ใบแจ้งช...

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 ...

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562  การรับตรงอิสระ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การร...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 3...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 3 ดาวน์โหลด (images/2562/stu2562/14-6-62.pdf) เอกสารเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3 ดาวน์โหลด (images/2562/stu2562/stu-r3-10-6-62.pdf) เอกสารแนบ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3 ...

ประกาศรายชื่่อผู้สิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3...

ประกาศรายชื่่อผู้สิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3

ดาวน์โหลด (images/2562/stu2562/admission-3.pdf) เอกสารแนบ

«
»

ข่าว กิจกรรม

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า 3 มิถุนายน 2562 ...

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า 3 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา นำทีม คณาจารย์ และ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ...

เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก26 พฤษภาคม 2562...

เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก26 พฤษภาคม 2562

ตัวแทนผู้อำนวยการ อ.พินทอง ปินใจ คณะอาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษา ได้เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำจังหวัด...

กาแฟยามเช้า 29 พฤษภาคม 2562

กาแฟยามเช้า 29 พฤษภาคม 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดงาน “กาแฟยามเช้า” ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเ...

พิธีสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 26 16 พฤษภาคม 2562...

 พิธีสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 26 16 พฤษภาคม 2562

พิธีสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 26 16 พฤษภาคม 2562

พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 พฤษภาคม 2562 ...

พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพร...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

 

   
ban-29

oc-ban62 

   
   

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

«
»

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)

dr-tanee
contact1
contact1
contact1

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy-7-1-62
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group1
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

clinicalkey-for-nursing-icon
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

3968488
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
1186
5497
3956226
22401
24769
3968488

Your IP: 34.204.43.11
Server Time: 2019-06-27 01:24:07