หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

พัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562
king10
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admission)...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admission)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (images/2561/banner/student62/pi_announce_admission62.pdf) --------------------------------------- ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3 ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 2 (12 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด (images/2562/stu2562/stu-12-3-62.pdf) เอกสารประกาศแนบ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 (การรับตรง รอบที่2)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 (การรับตรง รอบที่2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 (การรับตรง รอบที่2) ดาวน์โหลด (images/2562/stu2562/stu-7-3-62-1.pdf) เอกสารประกาศ ...

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562...

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562

>>>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (https://sites.google.com/a/bcnpy.ac.th/oc62/check) เพื่อดูสถานะการชำระเงิน ...

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อส...

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด (images/25...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รองรับตรง ปีการศึกษา 2562 (22 มกราคม 2562) [คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม] (imag...

«
»

ข่าว กิจกรรม

รับการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ 25 มีนาคม 2562...

รับการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ 25 มีนาคม 2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.45 น. วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี พะเยา ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข ...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 วั...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 วันที่ 8 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี พะเยา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุ...

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา 4 มีนาคม 2562...

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา 4 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมงานบวง สรวงพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ในพิธีถวายเค...

วันมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 62...

วันมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 62

วันที่ 2 มีนาคม 62 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงาน "วันมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ&qu...

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 กลุ่ม 1 21 กุมภาพันธ์ 62...

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 กลุ่ม 1 21 กุมภาพันธ์ 62

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 กลุ่ม 1 ประจำปีงบประมาณ 2...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

 

   
ban-29

oc-ban62 

   
   

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

«
»

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)

dr-tanee
contact1
contact1
contact1

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy-7-1-62
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group1
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

clinicalkey-for-nursing-icon
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

3916884
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
348
677
2110
3907503
35639
57731
3916884

Your IP: 54.226.73.255
Server Time: 2019-04-24 09:24:30