หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566
โครงการ5
โครงการ3
โครงการ4
โครงการ2
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (1กุมภาพันธ์2566)...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (1กุมภาพันธ์2566)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (1กุมภาพันธ์2566) ดาวน์โหลด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันบรมราชชนกกับ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รอบที่ 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รอบที่ 2

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรฯ ผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และสูงอายุ) รุ่น 3 (รอบ2) และรุ่น 34 (รอบ2) ดาวน์โหลด 2.ประกาศ ...

การจัดการความรู้ปีงบ 2565

การจัดการความรู้ปีงบ 2565

ดาวน์โหลด (images/2565/max/pdf/onepage/3-one_page_เรอง_ICT_อ.ทตยา_1.pdf) 3.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.ทิติย...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

## facebook วิทยาลัย มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ https://www.facebook.com/BCNPY (https://www.facebook.com/BCNPY) (images/2565/max/pdf/student66...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรฯ เวชปฏิบัติ รุ่น 2 (รอบ1) ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูต...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด...

«
»

ข่าว กิจกรรม

โครงการแยกขยะถูกที่ สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อชุมชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566...

โครงการแยกขยะถูกที่ สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อชุมชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะ...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

ผดุงครร1 เวช
มะเร็ง ผู้ใหญ่
EKG2-1 ฟื้นฟูเวช

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

banfon

bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
studentbanner66
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

5788710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1201
2180
11214
5765247
5893
56182
5788710

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2023-02-04 22:30:23