หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด เอกสาร...

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota...

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota 1.ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร 2.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 1 จำนวนการรับ 3.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 2 ปฏิทินการรับสมัคร ...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์2.นักจัดการงานทั่วไป3.นักประชาสัมพันธ์4.เจ้า...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา2566...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ด้านต่างๆ อาจารย์พี้เลี้ยง และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ...

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์...

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์ คลิ๊ก เพื่อดูข้อมูล...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด...

ระเบียบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25 มค 2567...

ระเบียบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25 มค 2567

ระเบียบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25 มค 2567 ดาวน์โหลด

«
»

ข่าว กิจกรรม

ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียน...

ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทน...

ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในย...

ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในยุค Digital Health Care วันที่ 21 ธันวาคม 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย ดร.ชุลี...

ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ วันที่ 18 ธันวา...

 ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัย...

พิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ...

พิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นัน...

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง...

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมที่ 1 อบรมการดับเพลิง...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

ผดุงครรภ์ ฟื้นฟูเวช
มะเร็ง วิกฤต
เวชทั่วไป โรคเรื้อรัง
   

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
dash-bcnpy eis-bcnpy2 itsystem banner white
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

banfon

bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

pa66-2
bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ขอมลการรบนกศกษา 67 copy
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

6465284
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
885
2177
3062
6446803
57993
67406
6465284

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2024-02-26 11:22:40