หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

5ธันวาคม2566
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด ทั้งหมด ดาวน์โหลด .pdf...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 1.ดาวน์โหลด รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง ...

ประกาศชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566...

ประกาศชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รอบที่3)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รอบที่3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รอบที่3) ดาวน์โหลด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ป...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดเอกสาร สมัคร 1.อบรมฟื้น...

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3)...

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3)

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3) สมัคร เข้าศึกษา ดาวน์โหลด 1.ปฏิทินประกาศรับสมัคร PN รอบที่ 3 ดาวน์โหลด ...

«
»

ข่าว กิจกรรม

พิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สู...

พิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (ระยะสั้น 4 เดือน) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีมอบใบประประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพ...

จัดการประชุม ASEAN Plus Dean Summit for Academic Collaboration and Scaling up Nursing Education (Vi...

จัดการประชุม ASEAN Plus Dean Summit for Academic Collaboration and  Scaling up Nursing Education (Virtual meeting) วันที่ 27 กันยายน 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัม...

รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลเกีย...

รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รอง...

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาย...

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE BANTOM CUP 2023 วันที่ 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ อาจารย์ดลฤดี เพชรขว้าง...

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 กันยายน 256...

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 24 กันยายน 2566

วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย อาจารย์แดน...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

ผดุงครรภ์ ฟื้นฟูเวช
มะเร็ง วิกฤต
เวชทั่วไป โรคเรื้อรัง
   

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
dash-bcnpy eis-bcnpy2 itsystem banner white
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

banfon

bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

pa66-2
bcnpy online-teaching-covid-19-banner
studentbanner66
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

6303541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
1522
1533
6287418
19802
63527
6303541

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2023-12-11 00:04:35