หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 3 Admission...

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 3 Admission

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 3 Admission 1.ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร 2.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 1 3.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 2 4.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 3...

รายการงบลงทุน

รายการงบลงทุน

ดาวน์โหลด รายการงบลงทุน

คู่มือการปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา...

คู่มือการปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

คู่มือการปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ดาวน์โหลด...

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่...

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลด...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota เพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota เพิ่มเติม 1.ดาวน์โหลด หน้าประกาศ 2.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม 3.ดาวน์โหลด ...

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567...

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2567 สมัคร เข้าศึกษา ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ...

«
»

ข่าว กิจกรรม

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

ผดุงครรภ์ ฟื้นฟูเวช
มะเร็ง วิกฤต
เวชทั่วไป โรคเรื้อรัง
   

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
dash-bcnpy eis-bcnpy2 bcnpy-banner-pi2
     
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

banfon

bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy-work
bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ขอมลการรบนกศกษา 67 copy
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

6591678
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
825
1915
13019
6563409
43150
74123
6591678

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2024-04-19 09:43:55