หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ...

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ ...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์และช่างไฟฟ้า)...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์และช่างไฟฟ้า)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564ตำแหน่ง จ้างเหมาบร...

ขอเชิญร่วมเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี ...

ขอเชิญร่วมเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการ อบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2564โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมรา...

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563-2566...

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563-2566

คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ 080/2563เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ2563-2566 ดาวน์โหลด (image...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย...

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงาน 2101700025...

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงาน 2101700025

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงาน 2101700025 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ...

ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุนและงบปกติ)...

ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุนและงบปกติ)

ขออนุมัติแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุนและงบปกติ) ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม ...

«
»

ข่าว กิจกรรม

กิจกรรมถอดบทเรียน “ศูนย์วิจัยชุมชน ชุมชนร่วมใจสร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลบ้านต๋อม”...

กิจกรรมถอดบทเรียน “ศูนย์วิจัยชุมชน ชุมชนร่วมใจสร้างสุขผู้สูงวัย ตำบลบ้านต๋อม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รองผู้อำนวยการวิจัยและบริการวิชาการ...

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชน...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับตำแหน่งใหม่...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร. ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พ...

ต้อนรับ ผู้ให้ทุนจากสโมสรโซรอฟทิมิส (Soroptimist International Bangkok club) ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมนัก...

ต้อนรับ  ผู้ให้ทุนจากสโมสรโซรอฟทิมิส (Soroptimist International Bangkok club) ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมนักศึกษาทุนสโมสรจำนวน 29 คน วันที่ 29 กันยายน 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อ.พร บุญมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร...

ออกนิทรรศการด้านสาธารณสุข โดยวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมการวัดความดัน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต วั...

ออกนิทรรศการด้านสาธารณสุข โดยวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมการวัดความดัน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต วันที่ 14 กันยายน 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมออกนิทรรศการด้านสาธารณสุข โดยวิทยาลัยได้จ...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

bcnpy-regis1

bcnpy-regis2

bcnpy-regis2

bcnpy-regis3
bcnpy-regis1  bcnpy-regis6

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม    
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ban-plan
regis2563
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4516029
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1068
1345
6802
4503020
25903
33552
4516029

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2020-11-27 21:13:46