ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565

bcnpy65 copy

 

## facebook วิทยาลัย

มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ  https://www.facebook.com/BCNPY

 

## ข้อมูลประกาศ!!!

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด 2.ปฏิทิน รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด 3.หนังสือรับรองการศึกษา

ดาวน์โหลด 4.แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ดาวน์โหลด 5.แบบฟอร์มผู้ผ่านการคัดเลือก MOU

 

## รอบที่ 1 portfolio

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565 (16  มกราคม 2565) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565 (31 มกราคม 2565) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1  portfolio ปีการศึกษา 2565 (11 กุมภาพันธ์ 2565) 

ดาวน์โหลด 4.ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 ให้รายงานตัวเข้าศึกษา (1 มีนาคม 2565) 

 

## รอบที่ 2 Quota ปฏิทินการรับสมัคร

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota (8 มีนาคม 2565) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565 (21 เมษายน 2565) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565 (5 พฤษภาคม 2565) 

ดาวน์โหลด 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565 (12 พฤษภาคม 2565)  

ดาวน์โหลด 5.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565(24 พฤษภาคม 2565) 

 

## รอบที่ 3 Admission 

ดาวน์โหลด1.ประกาศรับสมัครรอบ 3 Admission (27 เมษายน 2565)  
ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปกศ 2565 (25 พฤษภาคม 2565) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ปกศ 2565(1 มิถุนายน 2565) 

ดาวน์โหลด 4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admissions จำนวน 18 คน ปกศ 2565(15 มิถุนายน 2565) 


## รอบที่ 4 Direct Admission 

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (9 มิถุนายน 2565)  

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (17 มิถุนายน 2565) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (24 มิถุนายน 2565) 

 

## รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ 

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 (14 มิถุนายน 2565) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 (4 กรกฎาคม 2565) 

ดาวน์โหลด 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 (8 กรกฎาคม 2565) new_4.gif