วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562

logo bcnpy thai

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม