วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562

logo bcnpy thai

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม