แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

การเข้าทำแบบประเมิน-งานแนะแนวฯ (เทอม 3 ปกศ.2560) เขียนโดย Super User 1533
แบบฟอร์มการรับเรื่องส่งต่อนักศึกษาเข้ารับบริการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ เขียนโดย Super User 133
การจัดหางานพิเศษของนักศึกษา (8พค61)!! เขียนโดย Super User 159
ประชาสัมพันธ์ การจัดหางานของนักศึกษา หารายได้พิเศษ เขียนโดย Super User 516
แบบประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2560 เทอม ที่ 1 เขียนโดย Super User 241
แบบประเมินงานแนะแนว เขียนโดย Super User 533
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สนใจให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เขียนโดย Super User 371
โรงพยาบาลแม่สรวย รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Super User 249
โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 14 อัตรา เขียนโดย Super User 313
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 3 อัตรา เขียนโดย Super User 256