แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แบบประเมินงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา เขียนโดย Super User 239
การเข้าทำแบบประเมิน-งานแนะแนวฯ (เทอม 3 ปกศ.2560) เขียนโดย Super User 1798
แบบฟอร์มการรับเรื่องส่งต่อนักศึกษาเข้ารับบริการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ เขียนโดย Super User 328
การจัดหางานพิเศษของนักศึกษา (8พค61)!! เขียนโดย Super User 377
ประชาสัมพันธ์ การจัดหางานของนักศึกษา หารายได้พิเศษ เขียนโดย Super User 727
แบบประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2560 เทอม ที่ 1 เขียนโดย Super User 413
แบบประเมินงานแนะแนว เขียนโดย Super User 790
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สนใจให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เขียนโดย Super User 583
โรงพยาบาลแม่สรวย รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Super User 1186
โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 14 อัตรา เขียนโดย Super User 580