แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

แบบประเมินงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา เขียนโดย Super User 29
การเข้าทำแบบประเมิน-งานแนะแนวฯ (เทอม 3 ปกศ.2560) เขียนโดย Super User 1580
แบบฟอร์มการรับเรื่องส่งต่อนักศึกษาเข้ารับบริการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ เขียนโดย Super User 168
การจัดหางานพิเศษของนักศึกษา (8พค61)!! เขียนโดย Super User 198
ประชาสัมพันธ์ การจัดหางานของนักศึกษา หารายได้พิเศษ เขียนโดย Super User 548
แบบประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2560 เทอม ที่ 1 เขียนโดย Super User 275
แบบประเมินงานแนะแนว เขียนโดย Super User 573
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สนใจให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เขียนโดย Super User 407
โรงพยาบาลแม่สรวย รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Super User 284
โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครพยาบาลวิชาชีพจำนวน 14 อัตรา เขียนโดย Super User 347