ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ดาวน์โหลด 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลด 2.หนังสือประกาศ

ดาวน์โหลด 3.ทป004.รายงานผลการตรวจร่างกาย

ดาวน์โหลด 4.ประกาศรอบที่ 4 Direct Admission

ดาวน์โหลด 5.ภาคผนวก