ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

bcnpy-16-12-65-1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ดาวน์โหลด  รายชื่อรุ่นที่ 3 รอบที่ 1 และรายชื่อรุ่นที่ 4 รอบที่ 1

----------------------------

เว็บข้อมูลประชาสัมพันธ์ ของหลักสูตร

คลิ๊ก >> https://sites.google.com/a/bcnpy.ac.th/ccn/home