ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ รอบที่1 เขียนโดย Super User 392
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 1331
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ เขียนโดย Super User 377
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 82
ประกาศรายชื่่อผู้สิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 107
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 Admission เขียนโดย Super User 115
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก เขียนโดย Super User 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง admissions รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 502
QR code ติดตามข่าวสารในการเตรียมความพร้อมเข้ามาเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 674