ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 3 Admission เขียนโดย Webmaster BCNPY 502
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota เพิ่มเติม เขียนโดย Webmaster BCNPY 204
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 570
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota เขียนโดย Webmaster BCNPY 292
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota เขียนโดย Webmaster BCNPY 1682
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 3078
ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota เขียนโดย Webmaster BCNPY 1928
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 4292
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1106
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 4948