ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง เขียนโดย Super User 270
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 463
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 690
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลฯ ปีการศึกษา2562 (รอบรับตรง) เขียนโดย Super User 1608
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562(รอบที่2) เขียนโดย Super User 204
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ชำระเงินเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 132
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 233
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา เขียนโดย Super User 436
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ เขียนโดย Super User 2190
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 809