ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (1กุมภาพันธ์2566) เขียนโดย Webmaster BCNPY 290
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio เขียนโดย Webmaster BCNPY 483
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1933
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เขียนโดย Webmaster BCNPY 228
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 381
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 9250
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 283
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admissions ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 271
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 339
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4 Direct Admission เขียนโดย Webmaster BCNPY 396