ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่) เขียนโดย Super User 204
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร-ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย Super User 57
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก” เขียนโดย Super User 21
ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข เขียนโดย Super User 581
แบบประเมิน "พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา" ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 50
แบบฟอร์มบันทึกจิตอาสา เขียนโดย Super User 51
แบบสำรวจผู้มีรายได้น้อยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 175
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 1826
ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 880
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง เขียนโดย Super User 1515