ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

logorat10

head-black

webv2-head2

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำแบบสอบถาม online เขียนโดย Super User 37
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่) เขียนโดย Super User 7438
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร-ประจำปีการศึกษา2559 เขียนโดย Super User 125
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก” เขียนโดย Super User 45
ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข เขียนโดย Super User 617
แบบประเมิน "พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา" ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 88
แบบฟอร์มบันทึกจิตอาสา เขียนโดย Super User 103
แบบสำรวจผู้มีรายได้น้อยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 232
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 2070
ตอบคำถาม ข้อสงสัย และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 1046