ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2563 เขียนโดย Super User 2359
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 446
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 (ตรวจร่างกายและรายงานตัวเข้าศึกษา) เขียนโดย Super User 232
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 126
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 เขียนโดย Super User 426
ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 376
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 191
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน) ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 652
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 906
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ รอบที่1 เขียนโดย Super User 988