ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 159
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 138
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 (การรับตรง รอบที่2) เขียนโดย Super User 326
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 222
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง เขียนโดย Super User 503
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 578
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 768
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง) เขียนโดย Super User 1809
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562(รอบที่2) เขียนโดย Super User 333
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ชำระเงินเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 170