ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 352
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 (ตรวจร่างกายและรายงานตัวเข้าศึกษา) เขียนโดย Super User 175
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 85
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 เขียนโดย Super User 333
ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 337
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 157
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน) ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 571
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 836
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ รอบที่1 เขียนโดย Super User 861
ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 3502