ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปกศ.2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปกศ.2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับทราบแนวทางในการเข้าสัมภาษณ์

bcnpy-qrcode-student-interview-admission65

https://line.me/R/ti/g/msgRes5gRz