ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 Portfolio ให้รายงานตัวเข้าศึกษา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 Portfolio ให้รายงานตัวเข้าศึกษา

1-3-2565 8-55-56

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่รอบที่ 1 Portfolio ให้รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตามรายการเอกสารแนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ