ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 Admission

1.ดาวน์โหลด หน้าประกาศ

2.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission

3.ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร