ผลการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผลการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ระดับสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม