ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission

1.ดาวน์โหลด ปะหน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission

2.ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 3 Admission วพบ.พะเยา

3.ดาวน์โหล ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission

 

qrcode line

ไลน์สำหรับนักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม