ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 1
Mr.John มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยบาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 30 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 43
อบรมจิตอาสา วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 18
ร่วมงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ปี 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 16
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 "พยายาลคืนถิ่นกำเนิด" 14 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 16
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
ร่วมมอบของให้กับจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 15
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 36
โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
ต้อนรับคณะหน่วยราชการในพระองค์ และคณะเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. 29 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 12
ร่วมงานเปิดศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทย รพ.แม่ใจ และจัดนิทรรศการ"โครงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 24 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 53
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 42
ผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าพบนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี เพื่อชี้แจง พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 36
ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 14 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 37
ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 37
นักศึกษาชั้นปีที่ 1เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 32
วพบ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 36
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ที่ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับ ดีมาก เขียนโดย Super User 83
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ที่ได้รับรางวัล As the First Place – Best Paper Presentation ในการประชุมนานาชาติ 8 - 9 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 36
วพบ.พะเยา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 82