ข่าวกิจกรรม

logorat10

head-black

webv2-head2

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 37
การพัฒนาจิตคุณธรรม (สุจริตและมีวินัย)" โดย พระปลัดอนุชิต อธิปัญญาโญ วัดใหญ่ท่าเสา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 25
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร เขียนโดย Super User 19
ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมรับรางวัลโล่เกียรติคุณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 20
Run To Change Phayao 2019 วันที่ 31 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 33
กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำและกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่17 วันที่ 26 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 30
Mr.John Sharples พยาบาลจิตเวช มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 25 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 16
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 117
นิทรรศการ ในซุ้มของกระทรวงสาธารณสุข 17 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 75
งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าครบรอบ 36 ปี 17 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 76
จัดอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 อบรมฟื้นฟูวิชาการ เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 14 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 55
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 62
กิจกรรมกาแฟยามเช้า วันที่ 14 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 46
พิธีเปิดงานฤดูหนาวสืบสาน ประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 39
บริษัท พ.พาณิช อีเลคทริคเวิลด์ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 40
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยธรรมเจดีย์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมนักศึกษา 9 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 44
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 43
การคัดเลือกบุคลเข้า ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบช. เขียนโดย Super User 66
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เขียนโดย Super User 59
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรมสู่สังคมเอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 29