ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เขียนโดย Super User 31
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 19
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ทะนายมา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 34
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ประตูชัย วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการพระเมตตา สมเด็จย่าและคณะ เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 8
พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวกเข็มชั้นปีและมอบตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 13
บรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงาน ของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 14
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรใน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 11
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 11
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" 2 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 8
งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 50
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหสาขาวิชาชีพ IPE วันที่19-21 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Super User 33
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 30 วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 26
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 34
อบรมการใช้งาน ICT ให้กับคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 25
ประชุมแผนฝึก ณ โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 23
สอบการพยาบาลวิชามารดาทารก นักศึกษาปี 3 วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 23
ร่วมพิธีสวดพระพิธีธรรม พระเดชพระคุณหลวง ปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 29
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 36
บรรยายพิเศษ เรื่อง Depression in adolescence and it’s treatment: Australian experiences วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 26