ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า 3 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 58
เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก26 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 48
กาแฟยามเช้า 29 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 42
พิธีสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 26 16 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 55
พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 27
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคล 4 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 30
ร่วมรับฟังพิธีอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 2 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 27
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง 29 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 26
มอบหน้ากากอนายมัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 วันที่ 22 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 89
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน 22-24 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 111
สระเกล้าดำหัว ประจำปี 2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 71
พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง สระเกล้าดำหัวขอพร พระเถระผู้ใหญ่ ในเมืองพะเยา วันที่ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 51
งานเลี้ยงส่ง คุณวัลลภา แก้วศรีเวียง และ คุณปรียาภา นาเจริญ วันที่ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 53
ร่วมงานรดน้ำขอพร พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 46
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม วันที่ 6 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 60
วันจักรี 6 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 44
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 50
เจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 2 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 39
ตรวจเยี่ยม การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ วิชากายฯ 2 และวิชา IT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 26
บันทึกเทปบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ปฏิบัติการถ้ำหลวง 1 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 22