ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 92
ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 65
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก 4Cs วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 36
ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 45
นักศึกษา วพบ. พะเยา ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 43
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 42
สมรรถนะรายชั้นปีของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 142
กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 69
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่นที่ 33 กลุ่มที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 97
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 78
ศึกษาดูงาน เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 57
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 73
พิธีเทิดเกียรติและรับมอบรางวัล วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 107
จิตอาสา ปันน้ำใจให้ชุมชน วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 79
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SAR o ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 73
กิจกรรมติดตามเยื่ยมแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล เขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 26 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 93
โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 26 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 84
ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 90
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 87
งานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 24 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 63