ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 29
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 19
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 16
ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 19
ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย "ถนนสะอาด น่ามอง" วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 17
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 15
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่เคยประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Super User 18
KM การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีทั่วทั้งองค์กร 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 15
กิจกรรมตักบาตรวันพระ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 16
จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 13
20-28 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมลงนามสถายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ เขียนโดย Super User 32
ตู้ปันอิ่ม ตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปันน้ำใจ ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้จัดไว้ในที่หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 124
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 86
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 63 เขียนโดย Super User 82
ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 90
ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 84
ปัจฉิมนิเทศ (ระบบออนไลน์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 27 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 79
มอบอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยาที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 21 เมษายน 2563 เขียนโดย Super User 73
สรงน้ำพระพุทธรูป 15 เมษายน 2563 วันพญาวัน (สงกรานต์ 2563) เขียนโดย Super User 103
มอบอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยาที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 14 เมษายน 2563 เขียนโดย Super User 77