ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ที่ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับ ดีมาก เขียนโดย Super User 33
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ที่ได้รับรางวัล As the First Place – Best Paper Presentation ในการประชุมนานาชาติ 8 - 9 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 10
วพบ.พะเยา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 39
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ได้รับทุนสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 25
ตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารนาออกพรรษา 14 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 18
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องจากในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนดาธิเบศรมหาพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 34
ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับเชิญเป็น guest speaker บรรยาย เรื่อง Academic services for better health of NCDs pateints in community วันที่ 8–9 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 18
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 16
ร่วมพิธีต้อนรับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 28
ร่วมส่ง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 20
ประชุมเปิดบทเรียน ถ่ายทอดการ พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 14
วพบ.พะเยา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการพัฒนา บุคลากรทางการพยาบาลและการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 14
วพบ.พะเยา ร่วมส่ง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 30 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 7
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น ประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 36
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมงานวันมหิดล 24 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 27
ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ "ก้าวใหม่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสถาบันพระบรมราชชนก" วันที่ 18 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 33
วพบ.พะเยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-11 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 27
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เขียนโดย Super User 75
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 54
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ทะนายมา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 74