ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 17
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 5 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 16
โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 5 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 13
กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรี เทศบาลบ้านต๋อม วันที่ 4 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 28
โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน วันที่ 3 เมษายน 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 28
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Backward Curriculum Design & PLOs Breakdown วันที่ 29 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 31
ปฏิบัติธรรมรับฟังธรรมมะบรรยายจากท่านพระครูศรีวรพินิจ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 34
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สู่การเรียนการสอน วันที่ 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 66
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมและประเมินรับรอง วพบ.พะเยา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13-14 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 44
การนิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตพื้นที่สุขภาพที่ 1-2 วันที่ 8 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 44
ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ 7 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 38
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2567 วันที่ 5 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 41
โครงการฝึกอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 41
การประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 53
ทำบุญตักบาตร และเปิดป้ายมูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา และกองทุนเพื่อพระสงฆ์อาพาธ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 102
พิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 73
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 86
พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 50
เปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 68
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ วันที่ 31 มกราคม 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 56