ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ต้อนรับ ผู้ให้ทุนจากสโมสรโซรอฟทิมิส (Soroptimist International Bangkok club) ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมนักศึกษาทุนสโมสรจำนวน 29 คน วันที่ 29 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 44
ออกนิทรรศการด้านสาธารณสุข โดยวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมการวัดความดัน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต วันที่ 14 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 20
ประชุมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 13
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน วันที่ 3 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 20
ซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 กันยายน 2563 เขียนโดย Super User 22
วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเณหน้า วิทยาลัย ในกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" จังหวัดพะเยา วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 19
ร่วมพิธีเททองหล่อพระรูป"มหาเทวีอั้วเชียงแสน" พระมเหสีแห่งพญางำเมือง ณ พระธาตุเจ้าจอมทอง วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 21
คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่า เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 22
บรรยาย หัวข้อ ศิลปะแห่งความสุข ความสุขของการคิดบวกและเทคนิคการสื่อสารอย่างมีความสุขในองค์กร โดย คุณพศิน อินทรวงค์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 16
ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอน งาน(Coaching)และการเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring) ด้วยการนำหลัก OKRs วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 16
พิธีทำบุญตักบาตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 13
ปฐมนิเทศอาจารย์ของวิทยาลัยที่กลับมาจากการลาศึกษาต่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 14
ตักบาตรลานเขียว วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 14
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 13
ประชุมเพื่อรับการตรวจและพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 10
พิธีทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 11
พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 109
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 77
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 74
ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 71