ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 19
โครงการแยกขยะถูกที่ สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อชุมชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 14
สัมภาษณ์นักศึกษาออนไลน์ วันที่ 22 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 71
Mr.John Sharples มอบทุนการศึกษา 5,000 AUD ในนามของ Jenny Foundation ทุนที่ระลึกให้กับภรรยา Jenny ให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 11 ทุน วันที่ 19 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 44
เข้าร่วมพิธี วันกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 67
เข้าร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 38
ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 28 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 86
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ 26 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 103
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ หอประชุมเอื้องคำ 20 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 89
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ 20 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 67
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ครบรอบ 40 ปี เขียนโดย Webmaster BCNPY 71
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 90
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 19 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 83
ซ้อมแผนอัคคีภัยที่โรงพยาบาลพะเยา 16 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 98
ร่วมเดินขบวนนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านต๋อม 8 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 82
จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 6 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 101
รับมอบหนังสือการประเมินการพัฒนาเด็กจาก งานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 99
ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ณ วัดอนาลโยทิพยาราม 29-30 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 56
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 70
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 176