วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

logorat10

head-black

webv2-head2

สมาคมศิษย์วพบ.พะเยา

1.คลิ๊ก ฐานข้อมูลสมาคมศิษย์วพบ.พะเยา   

nurse-1

  

2.คลิ๊ก สมาคมศิษย์วพบ.พะเยา

nurse-3

  

3.คลิ๊ก ระบบทะเบียนศิษย์เก่า สำหรับศิษย์เก่า 
nurse-2