วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สมาคมศิษย์วพบ.พะเยา

1.คลิ๊ก ฐานข้อมูลสมาคมศิษย์วพบ.พะเยา  

nurse-1

  

2.คลิ๊ก เว็บสมาคมศิษย์วพบ.พะเยา(แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ)

nurse-3

  

------------------------------------------------------------------

facebook สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา