วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

กิจกรรม ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่ได้ทำ

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

กิจกรรม ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่ได้ทำ การทำกิจกรรมนักศึกษา

ดาวน์โหลด1.ครอบครัวเก็ดถวากิจกรรมคุณธรรม เก็ดถวา เก็ดถวาพาสะอาด

ดาวน์โหลด 2.ครอบครัวพุพพิชญาอาสาล้างห้องน้ำ ณ วัดพระธาตุจอมทอง

ดาวน์โหลด 3.ครอบครัวดอกปีปทองปันน้ำใจให้น้องสี่ขา

ดาวน์โหลด 4.ครอบครัวดอกคำฝอย

ดาวน์โหลด 5.ครอบครัวจามจุรี

ดาวน์โหลด 6.กิจกรรมจิตอาสาดอกบัว

ดาวน์โหลด 7.กิจกรรมการทำจิตอาสาของเถาว์ดอกพุดพิชญา

ดาวน์โหลด 8.สร้างสุข เด็กเยาวชน

ดูวิดีโอเพิ่มเติม คลิ๊ก