ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota

 

1.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า

3.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ อสม.และบุตร อสม.

4.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการMOU

5.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป