งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล วพบ พะเยาปี2566-2570