ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567

banner-bcnpy-4-4-67

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2567

 

สมัคร เข้าศึกษา 

 

ดาวน์โหลด  1.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567

ดาวน์โหลด  2.ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามโทร 054-431779 ต่อ 145 หรือ 086-4406892