ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

31-1-2565 20-51-58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก