ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 Quota

-เอกสารประกอบการรับสมัคร ป.ตรี

https://shorturl.asia/sY4Cj

-เอกสารประกอบการรับสมัคร ปวส.

https://shorturl.asia/5gvCU

คณะพยาบาลศาสตร์