วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายหน่วยงานคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

นโยบายหน่วยงานคุณธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด