ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

port67-1