งานแนะแนวประชาสัมพันธ์แหล่งงานนอกเวลาให้กับนักศึกษา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

งานแนะแนวประชาสัมพันธ์แหล่งงานนอกเวลาให้กับนักศึกษา

bcnpy-logo-thai2

งานแนะแนวประชาสัมพันธ์แหล่งงานนอกเวลาให้กับนักศึกษา

โดยอาจารย์ดร.โสภาพร ต้องการนักศึกษาช่วยทำความสะอาดระเบียงแฟลตอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ค่าตอบแทนอาทิตย์ละ 400 บาท ทำอาทิตย์ละ 2 ครั้ง มีอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ สนใจติดต่อได้ที่งานแนะแนว