การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566

BCN-logo-thai NEW65 final copy

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


เอกสารการจัดการเรียนการสอน

1.ปฏิทินการจัดการศึกษา  >>ดาวน์โหลด

2.Master plan  >>ดาวน์โหลด


ตารางสอน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
1  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  
2  ดาวน์โหลด

 กลุ่ม A >>ดาวน์โหลด

 กลุ่ม B >>ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด
 3     ดาวน์โหลด

 

 4   ดาวน์โหลด