ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota

BCN-logo-thai NEW65 final copy

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota

 

1.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ป.ตรี รอบ 2

2.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า

3.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อโครงการ อสม.และบุตร อสม.

4.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อโครงการMOU

5.ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไป

6.ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร

7.ดาวน์โหลด เว็บไซต์และเบอร์ติดต่อวิทยาลัยทุกแห่งใช้ในการสัมภาษณ์ รอบที่  2 ปีการศึกษา 2567

 

389756

ไลน์สำหรับนักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม