ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด