วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561

3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
6
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2561 โครงการสรา้งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

1

 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง 200 เมตร การแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

2

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

3

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวิ่งกระสอบ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

4

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมอาจารย์และบุคลากร 3 คน การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

5

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิง 4x100 เมตร การแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

6

6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

7

7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวอลเลย์บอลน้ำ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

8

8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย 2 คน การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

9

9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง 3 คน การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

10

10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรวม การแข่งขันกีฬา ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

11

11.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรวม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

7

12.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิก สาขา การพยาบาลสูติศาสตร์ ประจำปี 2561 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561