ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด 1.หน้าประกาศ

ดาวน์โหลด 2.รายงานผลตรวจร่างกาย

ดาวน์โหลด 3.โครงการMOU

ดาวน์โหลด 4.โครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต หรือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ดาวน์โหลด 5.โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

ดาวน์โหลด 6.โครงการบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลด 7.โครงการมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า

ดาวน์โหลด 8.โครงการ อสม

 

กลุ่มไลน์ สำหรับการสัมภาษณ์

qr-code