ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566)

bcnpy-quota

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566)

ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับประกาศ

1.ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 2

2.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 1 ป.ตรี จำนวนการรับแก้ไข 8 มี.ค.66

3.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 2 ป.ตรี ปฏิทินการรับสมัคร

4.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 5 ป.ตรี คุณสมบัติด้านสุขภาพ

5.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 6 ป.ตรี พื้นที่สัมภาษณ์