ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2567 ทุนสนับสนุนการศึกษาโรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาปี 2 จำนวน 2 ทุนๆละ 40,000 บาท นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่งานทุน

 

2 กุมภาพันธ์ 2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของปี 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาค่ะ รพ. ศูนย์ลำปางต้องการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะจบจำนวน 30 ทุนๆละ 40,000 บาท แจ้งรายชื่อด่วนที่สุดที่งานแนะแนว

 

2 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของปี 1-3 รพ. ศูนย์ลำปางต้องการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปี 1-3 จำนวน 50 ทุนๆละ 40,000 บาท แจ้งรายชื่อที่งานทุนพี่เบิร์ด

 

16 มกราคม 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสนใจหารายได้พิเศษกรอกข้อมูลสบช. โมเดล นักศึกษาสนใจติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ

 

25 มกราคม 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าทำงานกับโรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย อัตราจ้างรายวันอัตราจ้าง 960 บาทต่อเวร ค่าเวรบ่าย ดึก เวรละ 360 บาท OT เวรละ 690 บาท

 

1 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าทำงานกับโรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท ไม่รวม OT บ่าย ดึก

 

21 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาช่วยขายของจากอาจารย์วรรณิภา เวียงคำ สนใจติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ

 

23 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาช่วยอาจารย์ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน ถอดเทปงานวิจัย สนใจติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ

 

10 พฤศจิกายน 2566 แจ้งนักศึกษาทราบ ด้วยวิทยาลัยฯได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กับแหล่งงานภายนอกซึ่งเป็นแหล่งงานในจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาแหล่งงานที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้แก่นักศึกษาจำนวน 5 แหล่งได้แก่ Swensens KFC MK Pizzahut Pizzacompany ในการจ้างงานนักศึกษาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และปิดภาคการศึกษา