วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การซักซ้อมแผนอัคคีภัยเสมือนจริงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

การซักซ้อมแผนอัคคีภัยเสมือนจริงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนของทางจังหวัดพะเยามาร่วมช่วยในการซ้อมในครั้งนี้ด้วย


ลิ้ง VDO