วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ นโยบายหน่วยงานคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564

ประกาศ นโยบายหน่วยงานคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564

Doc1