การจัดการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

BCN-logo-thai NEW65 final copy

การจัดการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
*********************************************************************************************************************************************************************

 

1. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ] icon new3

2. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ] 

3. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ] 

4. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ] 

6. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

7. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

8. การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 [ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]