ข้อมูลการติดต่อ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.

ที่อยู่ 312 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์:054-431779, 054-481991

โทรสาร : 054-431889
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.