ประกาศเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม