ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

 ขอมลการรบนกศกษา-66-1018
 

## facebook วิทยาลัย

มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ  https://www.facebook.com/BCNPY


## หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2566

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ปีการศึกษา2566) (30 สิงหาคม 2566 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 (5 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด 3.ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 2) (5 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด4.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 2) (13 กันยายน 2566 

ดาวน์โหลด 5.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  ปีการศึกษา 2566 (รอบที่2) (18 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด 6.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รอบที่2) (26 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด 7.ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบที่ 3) (29 กันยายน 2566)

ดาวน์โหลด 8.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 3) (3 ตุลาคม 2566) 

ดาวน์โหลด 9.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รอบที่3) (3 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด 10.ประกาศ ชะลอการเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (12 ตุลาคม 2566new 4

## ข้อมูลประกาศ!!!

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2566

ดาวน์โหลด 1.ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด 2.คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรฯ

ดาวน์โหลด 3.พื้นที่สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด 4.ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (13 มิถุนายน 2566) 

## รอบที่ 1 portfolio

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัคร  รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2566 (15  ธันวาคม 2565) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (17 มกราคม 2566) 

ดาวน์โหลด3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (1 กุมภาพันธ์ 2566) 

ดาวน์โหลด 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio (13 กุมภาพันธ์ 2566) 

ดาวน์โหลด 5.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio (22 กุมภาพันธ์ 2566) 

-----------------------

## รอบที่ 2 Quota

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566) (17 มีนาคม 2566) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota (11 เมษายน 2566)  

ดาวน์โหลด 3.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota (9 พฤษภาคม 2566)  

ดาวน์โหลด 4.ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566  (19 พฤษภาคม 2566)  

  

## รอบที่ 3 Admission 

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่า ป.ตรี รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566) (11 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลด  2.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566) (30 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลด  3.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา 2566) (6 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด  4.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา 2566) (15 มิถุนายน 2566

 

## รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ (ปีการศึกษา2566) (13 มิถุนายน 2566 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ (ปีการศึกษา2566) (27 มิถุนายน 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://admission.pi.ac.th/