ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

 ขอมลการรบนกศกษา-66-1018
 

## facebook วิทยาลัย

มีแค่เพจเดียวเท่านั้น คือ  https://www.facebook.com/BCNPY


## ข้อมูลประกาศ!!!

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2566

ดาวน์โหลด 1.ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด 2.คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรฯ

ดาวน์โหลด 3.พื้นที่สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

## รอบที่ 1 portfolio

 ดาวน์โหลด 1.ประกาศรับสมัคร  รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2566 (15  ธันวาคม 2565) 

ดาวน์โหลด 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (17 มกราคม 2566) new 4

-----------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://admission.pi.ac.th/