ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

ดาวน์โหลด 1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบ Quota

ดาวน์โหลด 2.ปฏิทินรอบที่ 2 (ป.ตรี)