ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

14-1-2565 15-36-28

1.ดาวน์โหลดเอกสาร  ปฏิทินการคัดเลือก

2.ดาวน์โหลดเอกสาร  กำหนดการและพื้นที่สัมภาษณ์

3.ดาวน์โหลดเอกสาร  รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์