ข่าวประชาสัมพันธ์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admission) เขียนโดย Super User 1359
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 417
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ เขียนโดย Super User 1795
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 237
แสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 104
วพบ.พะเยาได้รับรางวัลดีเด่นในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง พศ.2561 และแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 69
ตารางการอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 180
งานกีฬาสี เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวรั้วร่มสัก วันที่ 1-6 ต.ค.2561 เขียนโดย Super User 130
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 374
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 211