ข่าวประชาสัมพันธ์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย Super User 10
แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 4
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค เขียนโดย Super User 127
ปฎิทินAdmission ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 709
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 892
คำแนะนำการป้องกันเชื้อโรคภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 68
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 1468
รายงานประจำปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 242
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ที่ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับ ดีมาก เขียนโดย Super User 219
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ที่ได้รับรางวัล As the First Place – Best Paper Presentation ในการประชุมนานาชาติ 8 - 9 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 217