ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 127
แบบประเมินตัวชี้วัด วิทลัยฯ PA สบช. เขียนโดย Super User 157
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ เขียนโดย Super User 1728
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 188
เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลฯ ปีการศึกษา2562 เขียนโดย Super User 1116
แสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 73
วพบ.พะเยาได้รับรางวัลดีเด่นในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง พศ.2561 และแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 46
ตารางการอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 147
งานกีฬาสี เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวรั้วร่มสัก วันที่ 1-6 ต.ค.2561 เขียนโดย Super User 105
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 298