ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

งานกีฬาสี เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวรั้วร่มสัก วันที่ 1-6 ต.ค.2561 เขียนโดย Super User 23
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 81
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 67
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2561 (ณ เดือน สิงหาคม 2561) เขียนโดย Super User 45
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 50
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 43
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลระดับสูง 5 กค.61 เขียนโดย Super User 125
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 662
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 467
แผนฉบับปรับปรุง รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 3 เม.ย 61 เขียนโดย Super User 150