ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 174
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ชำระเงิน รอบที่2 เขียนโดย Super User 396
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่2 เขียนโดย Super User 76
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 (รับตรง) เขียนโดย Super User 1231
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 168
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์-รอบการรับตรงประจำปีการศึกษา-2561 เขียนโดย Super User 394
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 43
แบบสอบถาม ปััจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ เขียนโดย Super User 49
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร.ธานี กล่อมใจ สู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ด้วยความยินดียิ่ง เขียนโดย Super User 125
วันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย Super User 356