ข่าวประชาสัมพันธ์

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เนื่องจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ เขียนโดย Webmaster BCNPY 86
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1258
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2565) เขียนโดย Webmaster BCNPY 216
รายงานประจำปี 2564 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 240
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 646
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 1 เขียนโดย Webmaster_BCNPY 409
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 เขียนโดย Webmaster BCNPY 739
ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2564 "วันพยาบาลแห่งชาติ" เขียนโดย Webmaster_BCNPY 294
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Webmaster_BCNPY 640
VDO แนะนำอาคารสถานที่ วพบ.พะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 414