ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2561 (ณ เดือน สิงหาคม 2561) เขียนโดย Super User 6
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 14
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 9
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลระดับสูง 5 กค.61 เขียนโดย Super User 83
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 597
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 425
แผนฉบับปรับปรุง รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 3 เม.ย 61 เขียนโดย Super User 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 913
มาตรการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 64
ข้อมูลการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 28 เขียนโดย Super User 376