ข่าวประชาสัมพันธ์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนปฏิบัติการและแผนจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 120
การบรรยายออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กฏหมายวิชาชีพพยาบาลด้วยวิธีเรียบง่าย โดยอ.นครินทร์ นันทฤทธิ์ เขียนโดย Super User 123
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย Super User 146
แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 78
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค เขียนโดย Super User 208
ปฎิทินAdmission ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 955
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 1007
คำแนะนำการป้องกันเชื้อโรคภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 158
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 1716
รายงานประจำปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 360