ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

แสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 37
วพบ.พะเยาได้รับรางวัลดีเด่นในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง พศ.2561 และแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 11
ตารางการอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 60
งานกีฬาสี เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวรั้วร่มสัก วันที่ 1-6 ต.ค.2561 เขียนโดย Super User 61
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 209
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 106
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2561 (ณ เดือน สิงหาคม 2561) เขียนโดย Super User 82
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 89
การวิเคราะห์ผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 68
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลระดับสูง 5 กค.61 เขียนโดย Super User 161