ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 361
แผนฉบับปรับปรุง รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 3 เม.ย 61 เขียนโดย Super User 41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 841
มาตรการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 25
ข้อมูลการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 28 เขียนโดย Super User 300
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 241
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ชำระเงิน รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 171
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 ในงานประชุมวิชาการโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 296
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่2 เขียนโดย Super User 161