ประชาสัมพันธ์แหล่งงานภายนอกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน เพื่อหารายได้และประสบการณ์นอกเวลาเรียน ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชาสัมพันธ์แหล่งงานภายนอกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน เพื่อหารายได้และประสบการณ์นอกเวลาเรียน ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

bcnpy-logo-thai

ประชาสัมพันธ์แหล่งงานภายนอกให้กับนักศึกษาที่สนใจทำงาน

เพื่อหารายได้และประสบการณ์นอกเวลาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

นักศึกษาที่มีความสนใจแหล่งงานสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ห้องแนะแนวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.รับสมัครพนักงานขายเสื้อผ้า  1 ตำแหน่ง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวฯ วพบ.พะเยา (อ.พัชรบูรณ์)