ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 4 รอบรับตรงอิสระ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 4 รอบรับตรงอิสระ

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 4 รอบรับตรงอิสระ

1.ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร

2.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 1

3.ดาวน์โหล ภาคผนวก 2

4.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 3