ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admissions ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admissions ปีการศึกษา 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Direct Admissions ปีการศึกษา 2565 (24 มิถุนายน 2565)

ดาวน์โหลด 

 

และคลิกที่นี่เพื่อดูปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2565