ประมวลจริยธรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประมวลจริยธรรม

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ดาวน์โหลด 1.ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด 2.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน