ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่สัมภาษณ์: สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


วันพุธที่ 6 ก.ค.65 เวลา 9.00-12.00 น.


ดาวน์โหลด

 

***ให้กรอกใบสมัครเข้าศึกษาจากลิงก์ดาวน์โหลดด้านบน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อนำส่งวิทยาลัยต่อไป