ประกาศรับสมัครรอบ 3 Admission

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับสมัครรอบ 3 Admission

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรับสมัครรอบ 3 Admission

1.[ดาวน์โหลด] ประกาศรับสมัครรอบ 3

2.[ดาวน์โหลดจำนวนการรับสมัคร รอบ 3 (ภาคผนวก1)

3.[ดาวน์โหลดปฏิทินการรับสมัคร (ภาคผนวก 3)