วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

นโยบายของการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรปีงบประมาณ 2563

8-11-2562 10-17-55

นโยบายของการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ