วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายของการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรปีงบประมาณ 2563

8-11-2562 10-17-55

นโยบายของการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ