ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย