ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567(รอบที่2)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567(รอบที่2)

bcnpy-stu-N-R2

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

สมัคร เข้าศึกษา 

ดาวน์โหลด  1.ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2567 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลด  2.ใบสมัคร

ดาวน์โหลด  3.แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย

ติดต่อสอบถามโทร 054-431779 ต่อ 145 หรือ 086-4406892