ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ปกศ 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota ปกศ. 2565

ดาวน์โหลด

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อทราบแนวทางในการเข้าสัมภาษณ์

qr-quota

https://line.me/R/ti/g/3VzgCVhGrT