ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา2567

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา2567

ดาวน์โหลด 

362729

QR-เข้ากลุ่มเตรียมความพร้อม